IMPROVEMENT OF ANALYSIS TECHNIQUE FOR INNOVATIVE FOREST INDUSTRY ENTERPRISES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article discusses the existing methods for identifying the presence of crisis processes in the activities of enterprises. The method of express diagnostics is characterized by the regularity of assessing the crisis indicators of the activity of an industrial enterprise, the focus of this method is early diagnosis and the preliminary scale of the signs of crisis development. The fundamental method for diagnosing the insolvency of an enterprise includes factor analysis and the process of predicting the insolvency of an economic entity. The article proposes the methodological elements of an improved system for assessing an insolvent forestry enterprise.

Keywords:
insolvency, crisis, diagnostics, methods, analysis, system
References

1. Il'in, V.V. Finansovyy menedzhment. [Tekst]: uchebnik / V.V Il'in. - M. : Omega-L, 2018. - 560 s.

2. Kerimov, V.E.Finansovyy leveridzh kak effektivnyy instrument upravleniya finansovoy deyatel'nost'yu predpriyatiya // Menedzhment v Rossii i za rubezhom.-2019.- № 2. - S.106-113.

3. Morkovina, S.S. Algoritmizaciya processa vyyavleniya krizisnyh yavleniy v deyatel'nosti predprinimatel'skih struktur [Tekst] / S.S. Morkovina, D.A.Panasenko // Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovaniy HHI veka: teoriya i praktika. - VGLTU, 2016.-tom 4. - S. 72-80.

4. Sibiryatkina, I.V Instrumentariy sistemy analiza krizisnyh processov v deyatel'nosti predpriyatiya [Tekst] / I.V. Sibiryatkina, E.P. Naumova // Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovaniy HHI veka: teoriya i praktika. - VGLTU, 2016.-tom 4. - S. 81-87.

5. Yun, G. B. Metodologiya antikrizisnogo upravleniya [Tekst] : ucheb. - praktich. posobie / G. B. Yun. M. : Delo. 2017. - 432 s.

Login or Create
* Forgot password?