Abstract and keywords
Abstract (English):
The work is devoted to the study of the environmental impact of a nuclear power plant; the study was conducted on the basis of the Novorovonezh laboratory of external radiation control in 2021.

Keywords:
atmosphere, management, radionuclides, emissions, discharges
References

1. №38-ORB − Instrukciya po otboru, transportirovke, hraneniyu i podgotovke k issledovaniyam prob v otdele radiacionnoy bezopasnosti. - 2018. - 87 s.

2. №55-ORB - Reglament radiacionnogo kontrolya okruzhayuschey sredy na Novovoronezhskoy AES. - 2019. - 54 s.

3. №56-ORB − Kontrol'nye urovni radiacionnyh parametrov ob'ektov NVAES i okruzhayuschey sredy. - 2019. - 71 s.

4. IOT-ORB-3 − Instrukciya po ohrane truda pri podgotovke i izmereniyah prob v laboratorii vneshnego radiacionnogo kontrolya. - 2020. - 34 s.

5. IOT-ORB-018 − Instrukciya po ohrane truda personala LVRK pri vypolnenii otbora prob i radiacionnom kontrole na mestnosti. - 2020. - 42 s.

6. Kosov S.V., Gorbunova Yu.S., Gavrilov G.S. Vliyanie raboty NVAES na okruzhayuschuyu prirodnuyu sredu. - 2020. - 130 s.

Login or Create
* Forgot password?