THE STRUCTURE OF THE ORGANIZATION OF OBJECT MANAGEMENT LANDSCAPE ARCHITECTURE GENERAL USE OF THE CITY OF VORONEZH, OVERVIEW OF REGIONAL REGULATIONS
Abstract and keywords
Abstract (English):
This study examines the role of landscape architecture in modern urban planning, territorial and landscape planning. Based on the review of regional and municipal legislation, as well as the analysis of the management scheme of landscape architecture objects, conclusions were formulated about the logic of allocating an independent department responsible for landscaping and landscaping of landscape architecture objects in the management structure of the green economy in the territory of the city of Voronezh.

Keywords:
department of natural resources, organizational structure of management, landscape architecture objects, public facilities
References

1. FZ "Ob obschih principah organizacii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federacii" ot 06.10.2003 N 131-FZ

2. Armand D. L. Nauka o landshafte: (Osnovy teorii i logiko-matematicheskie metody). - M.: Mysl', 1975. - 288 s. 2. Sovremennye voprosy i perspektivy razvitiya gorodskogo hozyaystva: monografiya / pod obsch. red. d.e.n., prof., prof. kaf. EGHiSO A.I. Kuznecovoy. M.: MU im. S.Yu. Vitte, 2014. 176 s.

3. Drozdov A.V. i dr. Landshaftnoe planirovanie s elementami inzhenernoy biologii. M: T-vo nauchn. izdaniy KMK, 2006. - 239 s.

4. Isachenko, A.G. Metody prikladnyh landshaftnyh issledovaniy. - Leningrad : Nauka. Leningr. otd-nie, 1980. - 222 s.; 21 sm.

5. Kuznecova A.I. Infrastruktura: voprosy teorii, metodologii i prikladnye aspekty sovremennogo infrastrukturnogo obustroystva. Geoekonomicheskiy podhod. M.: KomKniga, 2013. 456 s

6. Preobrazhenskiy B.C., Aleksandrova T.D., Kupriyanova T.P. Osnovy landshaftnogo analiza. M.: Nauka, 1988. - 192 s.

Login or Create
* Forgot password?