ESTIMATION OF THE DEGREE OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN NOVOCHERKASSK BY THE FLUCTING ASYMMETRY OF BIRCH LEAVES WITH PENDULA (BETULA PENDULA)
Abstract and keywords
Abstract (English):
The method of ecological research in determining the degree of air pollution by fluctuating asymmetry of the leaves of silver birch (Betula Pendula) has been studied. The main stages of the research using the bioindication method have been determined. The analysis of the state of atmospheric air was carried out by the phytoindication method according to the reaction of the plant of the phytoindicator - silver birch. The biotesting results were compared with the official data of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Rostov Region on the quality of atmospheric air in Novocherkassk.

Keywords:
pollution, phytoindication, fluctuating asymmetry, environmental monitoring, atmospheric air
References

1. Metody ekologicheskogo monitoringa kachestva sred zhizni i ocenki ih ekologicheskoy bezopasnosti: uchebnoe posobie / O.I. Buhtoyarov, N.P. Nesgovorova, V.G.Savel'ev, G.V. Ivancova, E.P. Bogdanova. - Kurgan : Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2015. - 239 s.

2. Lyashenko O. A. Bioindikaciya i biotestirovanie v ohrane okruzhayuschey sredy: uchebnoe posobie / SPb GUTURP. - SPb., 2012. - 67 s.

3. Turovcev, V. D. Bioindikaciya: Ucheb. Posobie / V. D. Turovcev, V. S. Krasnov. - Tver': Tver. gos. un-t, 2004. - 260 s.

4. Seredova, E. M. Izuchenie fluktuiruyuschey asimmetrii list'ev berezy povisloy (vetula pendula roth) dlya ocenki kachestva sredy / Seredova E. M. // Aktual'nye problemy lesnogo kompleksa. - 2017. - №47. - s. 163-166.

5. Petunkina, L. O. Bereza povislaya kak indikator kachestva gorodskoy sredy / L. O. Petunkina, A. S. Sarsackaya // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2015. - №4. s 68-71.

6. Ekologicheskiy vestnik Dona: O sostoyanii okruzhayuschey sredy i prirodnyh resursov Rostovskoy oblasti v 2020 godu / [M. V. Fishkin i dr.]; pod red. M. V. Fishkina. - Rostov-na-Donu, 2021. - 378 s.

Login or Create
* Forgot password?