Abstract and keywords
Abstract (English):
Innovation is a process consisting of many activities related to planning, analysis, development, implementation of innovations. Each stage of this activity is complex and has many potential problems and barriers. To avoid them, certain factors must be considered. The article examines the factors that influence the innovation activity of the corporation in both stimulating and limiting ways. A list of them is given and the degree of influence on innovative activity is indicated. The factors are detailed in order of decreasing their influence.

Keywords:
innovation activity, factors, corporation
References

1. Alasheev Sergey Yur'evich, Kogan Efim Yakovlevich, Postalyuk Natal'ya Yur'evna, Prudnikova Viktoriya Arkad'evna Osobennosti kadrovogo obespecheniya innovacionno-aktivnyh predpriyatiy Samarskoy oblasti // Nauchnoe obespechenie sistemy povysheniya kvalifikacii kadrov. 2017. №1 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kadrovogo-obespecheniya-innovatsionno-aktivnyh-predpriyatiy-samarskoy-oblasti (data obrascheniya: 08.04.2021).

2. Butryumova N.N., Nazarov M.G., Fiyaksel' E.A. Zakonodatel'nye bar'ery vedeniya innovacionnoy deyatel'nosti v Rossii // Innovacii. 2016. №4 (210). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnye-bariery-vedeniya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-rossii (data obrascheniya: 08.04.2021).

3. Korporativnye finansy: uchebnik/ E. P. Tomilina, L. V. Agarkova, B.A. Doronin i dr.; - Stavropol': AGRUS Stavropol'skogo gos. Agrarnogo un-ta, 2016. - 408 s

4. Sokolova Zhanna Aleksandrovna Ocenka innovacionnogo potenciala predpriyatiya // Vestnik GUU. 2014. №14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-innovatsionnogo-potentsiala-predpriyatiya-6 (data obrascheniya: 08.04.2021).

5. Tolkachev S.A. Dualizm sistemy gosudarstvennoy podderzhki promyshlennyh innovaciy v Rossii // EVR. 2018. №1 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dualizm-sistemy-gosudarstvennoy-podderzhki-promyshlennyh-innovatsiy-v-rossii (data obrascheniya: 08.04.2021).

6. Curkan A. G., Perchinskaya N. P. Riski v innovacionnoy deyatel'nosti // Rossiya: tendencii i perspektivy razvitiya. 2015. №10-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-v-innovatsionnoy-deyatelnosti-2 (data obrascheniya: 08.04.2021).

Login or Create
* Forgot password?