Abstract and keywords
Abstract (English):
The material examines the importance of innovation and innovation activities in modern management. The main management innovations are identified and their impact on the competitiveness of the firm is described. Various sources and main functions of innovation are presented and analyzed. It was concluded that the introduction of innovative technologies makes it possible for entrepreneurs to actively develop their enterprise, increasing its competitiveness.

Keywords:
innovation, management, technology, entrepreneurship
References

1. Druker P. Biznes i innovacii. M.: Vil'yams. 2009. 432s.

2. Ismagilova, G. V. I87 Innovacionnyy menedzhment: uchebnoe posobie / G. V. Ismagilova, O. G. Schemerova, N. R. Kel'chevskaya. - Ekaterinburg: UrFU, 2012. - 175 s.

3. Prigozhan A.I. Novovvedeniya: stimuly i prepyatstviya (Social'nye problemy innovatiki). M.: Politizdat. 1989.

4. Vihanskiy O. S., Naumov A. I. Menedzhment: Ucheb.- M.: Vyssh. Shkola, 1994.

5. Klevcova, K. S. Upravlencheskie innovacii i ih primenenie v rossiyskih kompaniyah / K. S. Klevcova. - Tekst: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. - 2017. - № 3 (137). - S. 342-344.

Login or Create
* Forgot password?