Popova Valentina

Academic degree
candidate of sciences in biology
Education
Workplaces
  1. Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov , kafedra botaniki i fiziologii rasteniy , zaveduyuschaya kafedroy ,
Location
Voronezh, Voronezh, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?